CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ILLIES VIỆT NAM tuân thủ theo Đạo luật về Bảo vệ Thông tin Cá nhân và những quy định và pháp luật áp dụng khác về việc xử lý thông tin cá nhân, và quản lý, xử lý một cách thích hợp thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp như sau.

 

1. Thu thập và Mục đích Sử dụng Thông tin Cá nhân

Chúng tôi thu nhận thông tin cá nhân bằng những phương thức phù hợp và đúng đắn.

Chúng tôi thu nhận thông tin cá nhân cho những mục đích sau:

  • Để đáp ứng những yêu cầu và câu hỏi thắc mắc từ khách hàng;
  • Để đề xuất những sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi xử lý và cung cấp các loại thông tin khác nhau cho khách hàng;
  • Để cung cấp cho khách hàng những thông tin về triển lãm, hội thảo và các sự kiện khác; và
  • Để báo cáo về kết quả các cuộc khảo sát và sự kiện cho các khách hàng đã hợp tác với họ.

2. Việc sử dụng Thông tin Cá nhân được chia sẻ

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp cho công ty đến các bên mà chúng tôi thuê ngoài cho các hoạt động kinh doanh của mình, các đối tác kinh doanh và các công ty liên kết để đáp ứng những yêu cầu và câu hỏi thắc mắc từ khách hàng một cách thích hợp.

3. Cung cấp Thông tin Cá nhân cho Các bên thứ ba

  • Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ các trường hợp sau đây:
  • Trường hợp khách hàng đồng ý việc cung cấp thông tin cá nhân;
  • Trường hợp chúng tôi đệ trình hồ sơ lên cơ quan chính phủ liên quan đến hoạt động kinh doanh.
  • Trường hợp cần phải hợp tác thực hiện các công việc văn phòng do luật pháp và các quy định nêu ra bởi cơ quan chính phủ, chính quyền địa phương hoặc cá nhân được chính quyền uỷ quyền; và
  • Trường hợp việc cung cấp thông tin cá nhân là cần thiết nhằm bảo vệ mạng sống, thân thể hoặc tài sản của cá nhân;
  • Trường hợp bất kỳ luật pháp hoặc quy định nào yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân.

4. Quản lý Thông tin Cá nhân

Chúng tôi quản lý thông tin cá nhân của khách hàng bằng phương thức thích hợp, và nỗ lực ngăn chặn sự tổn thất, phá huỷ, sử dụng hoặc rò rỉ thông tin cá nhân.

5. Công cụ Phân tích Google

Trang web này sử dụng công cụ Phân tích Google, một dịch vụ phân tích trang web do Google, Inc. (“Google”) cung cấp. Phân tích Google sử dụng “cookies” là những tệp văn bản được đưa vào máy vi tính của bạn để giúp cho trang web phân tích người sử dụng đang sử dụng trang web như thế nào. Thông tin được tạo ra bởi cookie về việc bạn sử dụng trang web (bao gồm cả địa chỉ IP) sẽ được truyền đến và lưu tại máy chủ Google tại Hoa Kỳ. Trường hợp kích hoạt ẩn danh IP, Google sẽ cắt xét/ẩn danh thuật điện toán cuối cùng của địa chỉ IP đối với các Bang Thành Viên thuộc Liên Minh Châu Âu cũng như các bên khác theo Thoả Thuận về Khu Vực Kinh Tế Châu Âu. Chỉ trong vài trường hợp ngoại lệ, địa chỉ IP được gửi và rút gọn lại bởi máy chủ Google tại Hoa Kỳ. Thay mặt cho nhà cung cấp trang web, Google sẽ sử dụng thông tin nhằm mục đích đánh giá việc sử dụng trang web, biên soạn báo cáo về hoạt động của trang web cho nhà điều hành trang web và cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động của trang web và việc sử dụng internet cho nhà cung cấp trang web. Google sẽ không liên kết địa chỉ IP của bạn với bất kỳ dữ liệu nào khác do Google nắm giữ. Bạn có thể từ chối sử dụng cookies bằng cách chọn cài đặt thích hợp cho trình duyệt của bạn. Tuy nhiên, xin hãy lưu ý rằng nếu bạn làm thế, bạn có thể không sử dụng được đầy đủ các chức năng của trang web này. Hơn thế nữa, bạn có thể ngăn việc Google thu thập và sử dụng dữ liệu (cookies và địa chỉ IP) bằng cách tải xuống và cài đặt phần bổ trợ cho trình duyệt hiện có theo đường dẫn tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Bạn có có thể từ chối sử dụng Phân tích Google bằng cách nhấn vào đường liên kết sau. Một cookie từ chối sẽ được cài đặt lên máy vi tính, ngăn chặn việc thu thập dữ liệu của bạn trong tương lai khi truy cập vào trang web này: Tắt kích hoạt Phân tích Google.

Các thông tin thêm liên quan đến các điều khoản và điều kiện về sử dụng và chính sách bảo mật:http://www.google.com/analytics/terms/gb.html và www.google.de/intl/en_uk/policies/

6. Tiết lộ Thông tin Cá nhân

Khi một khách hàng là chủ thể của dữ liệu thông tin cá nhân yêu cầu tiết lộ, chỉnh lý, ngưng sử dụng, hoặc xoá bỏ thông tin cá nhân của mình, chúng tôi sẽ nhanh chóng đáp ứng yêu cầu đó sau khi xác nhận danh tính của khách hàng bằng phương thức thích hợp, ngoại trừ trường hợp chúng tôi được phép từ chối yêu cầu đó theo quy định hoặc theo pháp luật, hoặc vì lý do thương mại.

7. Sửa đổi Chính sách Bảo mật

Chúng tôi có thể sửa đổi chính sách bảo mật của mình mà không cần thông báo, phù hợp với sự thay đổi về điều kiện xã hội, sự tiến bộ công nghệ và/hoặc những thay đổi về các điều kiện đa dạng khác.

 

Tìm ở đây để biết thêm thông tin về bảo vệ dữ liệu và chích sách đối với tất cả cá nhân thuộc Liên Minh Châu Âu theo Quy Định Bảo Vệ Dữ Liệu Chung (GDPR) (EU).